De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd het managementstatuut van de stichting.
In de wet: ‘Goed bestuur, goed onderwijs’  zijn de kaders opgenomen .
De Raad van Toezicht heeft drie belangrijke taken:


Samenstelling:

De heer P.E.M. Betjes, voorzitter 
De heer C.H.M. Nuijten, financieel deskundige
De heer J.G. Hupkes , onderwijs deskundige
Mevrouw L. Bult , deskundige personeelszaken
De heer F. van Meer, juridisch deskundige