Onderwijs kenmerken


De missie en visie dienen in eerste plaats tot uiting te komen in onderwijsbeleid. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van het onderwijs. 
In het nieuwe leren wordt de leerkracht naast aanbieder van de leerstof steeds meer begeleider van het leerproces van de leerling. Om die reden spreken wij over onderwijs & zorg. 

 
  1. Leerkrachten hebben zicht op ontwikkelingsfasen van kinderen en de doorgaande leerlijnen binnen de school.
  2. Ons beleid is er op gericht om alle leerlingen een passend onderwijsarrangement te kunnen bieden, voor zover dit niet belemmerend werkt voor de ontwikkeling van de leerling zelf of voor andere leerlingen.
  3. Onze scholen zijn herkenbaar aan onderscheidend eigentijds onderwijs waarin zelfverantwoordelijk leren centraal staat. 
  4. Op schooloverstijgend niveau is er sprake van continu ‘leren van elkaar’ door het delen van kennis en ervaring.
  5. Alle leerlingen op onze scholen maken actief gebruik van moderne (technische) leer- en hulpmiddelen. Dit is opgenomen in de leeromgeving.
  6. Onze scholen zijn in staat om belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen een plaats te geven binnen het aanbod.

Profilering


Het openbaar onderwijs Etten-Leur streeft ernaar om zich te profileren als een kwalitatief hoogwaardige onderwijsorganisatie met een eigen gezicht. We streven ernaar dat een toenemend aantal ouders kiest voor één van onze openbare scholen. 
 

1.   Openbaar Onderwijs Etten-Leur draagt de naam LeerSaam.
      Die naam is bekend bij relevante doelgroepen en heeft een positieve klank.
2.   Onze scholen hebben een duidelijk profiel.
3.   Onze scholen hebben zicht op hun imago en de balans tussen profiel en imago.
4.   Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel.
5.   Onze scholen hebben een duidelijke plaats in de wijk. 
      We geven vanuit de ontmoetingsgedachte en onze maatschappelijke functie vorm aan het brede school concept.