Huisvesting & financiën


                 
De schoolgebouwen van het openbaar onderwijs Etten-Leur zijn het visitekaartje  voor (potentiële) ouders. We streven ernaar dat onze schoolgebouwen voldoen aan de eisen van de toekomst en passen bij het schoolprofiel.
We willen een verantwoord financieel beleid voeren waarbij middelen optimaal worden ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico’s van de organisatie voldoende worden afgedekt. 

1.   Onze scholen kenmerken zich door een verzorgde en eigentijdse uitstraling.
2.   We zorgen voor een veilige en stimulerende werkomgeving voor kinderen en leerkrachten.
3.   De omgeving van de school is veilig en ziet er opgeruimd en verzorgd uit.
4.   We werken zoveel mogelijk met flexibele ruimtes.
5.   Er is een transparant systeem van financiële planning en controle op bovenschools niveau en op schoolniveau.
      De directeur-bestuurder zorgt tijdig voor de jaarlijkse begroting en rekening en maakt tussentijdse rapportages m.b.t.
      onder- en overschrijdingen.