De drie pijlers van ons onderwijs


1. Ontmoetingsonderwijs
2. Optimale en brede ontplooiing van -en kansen voor- alle kinderen.
3. Eigen verantwoordelijkheid in woord en daad binnen een helder kader.