Covid-19


laatste nieuws 26 november 2021: scholen blijven open: 

De wereld staat “in brand”, zo ook Etten-Leur. De besmettingen stijgen harder dan iedereen had kunnen vermoeden net op een moment dat we met z’n allen graag weer normaal hadden willen gaan handelen.
Als onderwijsinstelling hebben we een belangrijke taak in deze maatschappij namelijk het verzorgen van goed onderwijs voor uw zoon of dochter. In deze crisistijd verdwijnt die taak naar de achtergrond. We doen er alles aan om de scholen open te houden voor het geven van fysiek onderwijs. Dat dat een bijna onmogelijk opdracht wordt blijkt wel uit de recente praktijk. Uitval van leerkrachten, geen beschikbare vervangers, kinderen thuis en zelfs hele groepen in quarantaine of opgezadeld met hybride onderwijs.
Beslissingen die we nemen zijn altijd keuzes uit de minst schadelijke en doen altijd “pijn” bij een leerkracht, een ouder of kind. De beslissing wordt altijd in samenspraak tussen de directies genomen. Bij dat besluit volgen we heel nadrukkelijk de richtlijnen en adviezen die onze landelijke organisaties (ministerie, PO-raad, GGD) ons adviseren.

De meest actuele documenten:

Protocol Basisonderwijs 24november 2021

Beslisboom ( wanneer blijft mijn kind thuis)

Handreiking  bij besmetting